disclaimer

Mocht het terrein onverhoopt ontruimd moeten worden, bijvoorbeeld wegens weers- of veiligheidsredenen, dan is dit een overmacht situatie en is Lekker Venlo niet gehouden tot vergoeding van enige schade of terugbetaling. 

Lekker Venlo stelt alles in het werk om het evenement professioneel en geordend te laten verlopen, in geval van overmacht, misbruik of zaken die buiten de directe invloedssfeer van Lekker Venlo vallen accepteert en draagt de organisatie van Lekker Venlo geen enkele verantwoordelijkheid.

Lekker Venlo probeert alle informatie zo helder en duidelijk mogelijk te communiceren, druk/type of zetfouten worden zorgvuldig gecontroleerd, doch kunnen op geen enkele wijze gebruikt worden door derden door aanspraak te maken op vergoedingen/kortingen/claims of andere vormen van compensatie.

  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White Facebook Icon

© Copyright 2021 - Lekker Venlo | Disclaimer

(Online) Marketing Partner:

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon